Et liv i balanse - en helseinvestering

Inntektsmuligheter

Penger er en forunderlig ting. Tidligere hadde pengene en reell verdi i form av metallvekten. I dag er den såkalte gull-standarden fravekt for flere 10-år siden (70-tallet), og vi står igjen med at vi har en forventning og tillit til at pengene skal ha en verdi, og derfor har de det.

En annen forunderlig ting, er at å ha mye penger er ikke ensbetydende med at pengeproblemer er løst. Dersom du tror at om du har 100 millioner kroner i banken, så er du rik og ikke har pengeproblemer, så tar du skikkelig feil. Problemene blir bare annerledes. Det er fullt mulig å ha mye penger og likevel være fattig. Det er hvordan man forholder seg til pengene som er avgjørende.

I følge Robert Kiyosaki - en amerikansk entrepenør, forfatter og foredragsholder, så er det seks grunner til at folk med mye penger ender opp blakke.

 • Folk har ingen ide om hvordan de skal bruke penger
 • Folk har ofte en euforisk følelse i ruslignende tilstand hvor de bruker pengene
 • Folk klarer ikke å si nei til andre, og aller minst til seg selv
 • Folk vil investere pengene uten å ha kunnskap om hvordan
 • Folk blir redde for å tape penger
 • Folk vet ikke forskjell på gode- og dårlig kostnader.

Vel, det får være nok om farene med penger. Vi trenger dem - i riktig håndterbar mengde. Vi skal nå se på hvilke muligheter for å skaffe dem.

I følge John Assaraf - en amerikansk entrepenør, forfatter og foredragsholder (kjent fra filmen "The Secret") - er det 6 måter å skaffe penger på;

 • vinne
 • stjele
 • arve
 • tjene
 • investere
 • finne

Å stjele penger anbefales overhodet ikke.

Å vinne eller arve mye penger kan være greit, men kan også medføre uønskede effekter. Erfaring fra samfunnet viser at over 80% av de som vinner, arver eller på annen måte plutselig får mye penger, mister disse innen 3 år. Over 50% er i en værre økonomisk situasjon etter de samme 3 år, enn de var før de fikk pengene. Hvorfor? Fordi forbruket øker uten at det gjøres noe på inntektssiden. Noen reduserer til og med inntektene. Forbruket er ofte av en slik art at de genererer følgekostnader. Når pengene er slutt vil de være større gap mellom inntekt og forbruk enn noen sinne. Det er dette Robert Kiyosaki peker på, som gjengitt ovenfor.

Å finne penger betyr i følge John Assaraf å innstille seg mentalt på at penger vil dukke opp. Manifesteringen av slike penger - som er fullt mulig - vil oftest komme gjennom de øvrige måtene å skaffe penger. (Fortrinnsvis ikke gjennom å stjele).


Vi forlater her de "lettvinte" måtene, og det vi skal fokusere på videre, er de to vanligste og sikreste måter å skaffe penger; å tjene dem eller investere.

Har ikke ansvar for arbeidsplassen

Har ansvar for arbeidsplassen

Inntekts TRYGGHET

Økonomisk FRIHET

Innen området tjene/investere finnes i alt 4 forskjellige hovedmodeller for å tjene til livets opphold. Til høyre er en matrise som beskriver disse inntektsmodellene, og ved å klikke på disse eller menyen til venstre kan vi studere hver enkelt av modellene. Modellene tar ikke hensyn til ansettelsesform, eller selskapsform, men utelukkende hvordan vi arbeider for å skaffe penger til livets opphold.

I øvre halvdel av matrisen, har vi en trygghet for å få en inntekt, men vi må bruke vår egen tid til å skape den. Arbeider vi ikke, får vi heller ingen inntekt.
Angående "trygghet", er vel det mer en illusjon. Ingen arbeidsplasser er trygge, men et velfungerende velferdssystem sikrer inntekten for de som arbeider i denne øvre halvdel.

I nedre halvdel har vi forlatt tanken på å bytte tid med penger, og vår tidsmessige innsats er ikke lenger styrende for hvor mye vi skal tjene. Tjener vi tilstrekkelig i disse modellene, har vi oppnådd "økonomisk frihet".

Men hva er egentlig "økonomisk frihet". En definisjon er at vi kan opprettholde vår livsstil og gjøre de tingene vi ønsker, uten å bruke tid på å skaffe penger til livets opphold. Dersom vi må bruke tiden vår på å skaffe penger, har vi altså ikke økonomisk frihet.

På venstre side av matrisen har vi ingen direkte ansvar for bedriften, men har selvfølgelig et ansvar for egen arbeidsplass.

På høyre side har vi i tradisjonelle bedrifter normalt et juridisk ansvar for bedriften og for de ansatte som jobber der.

En annen modell, som egentlig er en kombinasjon av selvstendig og bedriftseier, er MLM-selskaper. Her kan man i prinsippet bygge en bedrift, uten at man har ansvar for personell eller virksomhet. Les mer her.


(c) Birger E Olsen 2015
Oppdatert mars 2015