Birger E Olsen
Stabellsgt. 11, 3510 Hønefoss
birger.olsen@eielivetselv.no
930 56 191