Et liv i balanse - en helseinvestering

Inntektsmuligheter - Ansatt

Som ansatte har vi en fast inntekt, utbetalt hver måned. Vi trenger ikke å engasjere oss utover det jobben krever av oss, og vi kan styre vår økonomi etter inntekten.

Når det gjelder sykdom, permisjoner og lignende, er forholdene lagt til rette for oss, og vi taper ikke noe økonomisk om vi er borte fra jobb.

Vi har derimot i liten grad mulighet til å påvirke vår egen situasjon og lønn. Vi blir fortalt hva vi skal gjøre, når vi skal ha ferie, osv. En gang i året er det kamp om et beskjedent lønnstillegg.

Vår inntekt vil være styrt av en rekke faktorer, men mest etter hvor lett eller vanskelig det er å erstatte oss i jobben. Vår inntekt vil aldri være større enn akkurat det som skal til for å beholde en arbeidstaker (oss eller noen andre) i jobben.

Noen jobber er meget godt avlønnet. For eks konsernsjefer og direktører i større foretak. Selv disse og andre daglige ledere er faktisk ansatte i bedriften, selv om de av noen ikke blir oppfattet som det.
Ikke alle kan bli direktører eller konsernsjefer i en bedrift. Det betyr at det alltid vil være konkurranse om disse stillingene, og det vil i slike virksomheter oppstå en kultur for å holde de underordnede og kolleger litt "nede" for at de ikke skal kunne bli en utfordring for de som har, eller vil ha stillingen. For dyktige medarbeidere kan utgjøre en trussel. Enhver ansatt kan bli oppsagt og erstattet. Jo høyere man er i virksomhetens organisasjon, jo mer utsatt er man.

En variant av ansatt er provisjonsbasert arbeid. Les mer her.

Tidligere har det å være ansatt blitt sett på som en trygg situasjon. Bankene ser etter slike inntekter for å vurdere lån. I senere tid har det derimot vist seg at opprettelser, omorganiseringer og nedleggelser av foretak stadig skjer hyppigere, og tryggheten har etter hvert blitt borte. I tillegg synes det å være vilje til å akseptere flere midlertidige tilsettinger. Sikkerheten ligger i dag, og i framtiden, mer i hvilken kompetanse den enkelte besitter.


(c) Birger E Olsen 2015
Oppdatert apr 2015