Et liv i balanse - en helseinvestering

Inntektsmuligheter - Bedriftseier

En bedriftseier ansetter folk til å arbeide for seg. Som bedriftseier er vi avhengig av å finne dyktige medarbeidere, folk med høy faglig kompetanse, gjerne bedre kompetanse enn vi selv har.

I praksis oppretter bedriftseier et styre som ansetter en dyktig direktør eller daglig leder, som i sin tur ansetter medarbeiderne i bedriften. Bedriftseier/styret overvåker at daglig leder følger bedriftens intensjoner.

I tradisjonelle bedrifter har bedriftseier et arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere, og det må betales arbeidsgiveravgift, feriepenger og sykepenger i tillegg til lønn. Helse- og miljøkrav stiller store krav til arbeidsplassen.

Jo flere ansatte som arbeider i bedriften (det forutsettes at den går med overskudd), desto mindre er vår egen arbeidsinnsats nødvendig for å sikre inntjening. Vi kan også ansette medarbeidere som har som oppgave å drive virksomheten (daglig leder, direktør, eller tilsvarende).

En riktig bedriftseier er vi når vi kan ta et års ferie, for så å komme tilbake til bedriften og se at den har vokst mens vi har vært borte.

Vår oppgave som bedriftseier er å kontrollere at bedriften har den nødvendige utvikling og inntjening. Ved store bedrifter gjøres dette gjennom å etablere et styre som har denne oppgave.

En ung mann fortalte at han var blitt rådet til å sørge for å klatre høyt på karrierestigen slik at han fikk en bedre tittel og høyere lønn. Svaret han fikk var overraskende: ”Det må vel være bedre å eie stigen”.


(c) Birger E Olsen 2015
Oppdatert apr 2015