Et liv i balanse - en helseinvestering

Inntektsmuligheter - MLM foretak

Først litt om hva et MLM (Multi Level Marketing) -selskap er.

Mange setter likhetstegn mellom MLM-selskap og Pyramidespill. Det er nok feil. Det er både likheter og store forskjeller. MLM-selskap benytter seg av nettverksmarkedsføring for å distribuere produktene. Den samme metode benyttes i pyramidespill. Men her stopper også likhetene. Forskjellene ligger i hva som selges. Er det et reelt produkt, som har en reell verdi, eller er det bare pengeflyttinger. Det første er lovlig virksomhet, mens det andre er ulovlig. Selv om bilmerket Toyota (bare et eksempel) er en bil, er ikke alle biler Toyota. Det samme gjelder forholdet mellom pyramidespill og MLM-selskaper.

Spørsmålet blir da; hva er produktene som omsettes? Seriøse MLM-selskaper har gode produkter, god kundeoppfølging, langt forretningsperspektiv og gode kompensasjonsplaner.

Så til hvordan MLM fungerer innen de fire inntektsmodellene.

Som samarbeidspartner i et MLM-selskap, opptrer vi både som selvstendig næringsdrivende og som bedriftseiere. Innskuddet er svært lavt (normalt noen produkter som en selv kan prøve), mot opp til flere millioner som er nødvendig for å starte andre tradisjonelle selskaper.

Dersom vi velger å selge produkter, arbeider vi som selvstendig. Selger vi ikke, tjener vi heller ingen ting. Vår egen innsats er direkte årsak til vår inntekt. På en annen side kan vi tjene svært bra dersom volumet på omsetningen er stor.

Ved derimot å hjelpe andre samarbeidspartnere i gang, arbeider vi i praksis som bedriftseier, med den forskjell at vi ikke har arbeidsgiveransvar for våre samarbeidspartnere. De vi setter i gang er selvstendige, og vil arbeide selvstendig. Enten med å selge produkter, hjelpe ytterligere andre i gang eller en kombinasjon av disse. MLM-foretaket betaler ut provisjon av den totale omsetningen i organisasjonen, og vår egen arbeidsinnsats er ikke lenger avgjørende for vår inntekt.

Et annet interessant forhold med MLM-virksomheter er at; jo bedre vi gjør våre samarbeispartnere, jo bedre vil vår egen inntekt bli. Altså stikk motsatt av de en kan oppleve blant ansatte i en tradisjonell bedrift, hvor kulturen ofte er å heve seg over og være bedre enn underordnede. Det å gjøre sine samarbeidspartnere best mulig, bidrar til en meget god bedriftskultur og godt samhold i organisasjonen.

Ved å sette i gang mange samarbeidspartnere (som igjen setter andre i gang), vil inntekten kunne bli svært stor. Det finnes i praksis ingen øvre grense for hvor mye vi kan tjene, da det heller ikke finnes noen grenser for hvor mange vi kan ha i organisasjonen, i motsetning til en tradisjonell bedrift.

En stor organisasjon er også mer eller mindre selvgående, nok en faktor som bidrar til at vi selv ikke trenger å bruke egen tid til inntjening.


Robert Kiyosaki: The Perfect Business(c) Birger E Olsen 2015
Oppdatert apr 2015