Et liv i balanse - en helseinvestering

Inntektsmuligheter - Provisjonsbasert inntekt

Provisjonsbasert inntekt er en variant av ansatt. Formelt sett er man ansatt i en bedrift med ansettelsesvilkår som andre ansatte, med hensyn til oppsigelse, sykepenger, feriepenger osv.

Lønnen er ofte delt mellom fast lønn som ren ansatt, og provisjon som er en bonusordning på generert aktivitet for selskapet.

Jo mere man jobber og større resultater vi skaper i jobben vår, jo større blir provisjonen. Dette er samme prinsipp som gjelder for selvstendige næringsdrivende. (Egentlig er det kun resultatet som avgjør - ikke hvor mye man jobber. Men det er ofte en sammenheng.)

På figuren til høyre ser vi at provisjonsforhold strekker seg over i kvadranten for selvstendig næringsdrivende. Dette betyr ikke at vi er det, men arbeider på samme måte.

Det er stor variasjon mellom bedrifter angående hvor mye av lønnen som er fast og hvor mye som er provisjon. Noen bedrifter kjører ren provisjon og ingen fastlønn, og da arbeider man i prinsippet helt likt en selvstendig næringsdrivende, bare at man er i et ansettelsesforhold.

Provisjonsbasert inntekt kan ofte være en ekstra motivasjon for arbeidstakeren, og en vinn-vinn-situasjon for både bedrift og arbeidstaker. Men bare dersom det er god ballanse mellom fastlønn og provisjon. Fast lønn for å sikre en plattform og sikkerhet, og provisjon for å kunne få de store inntektene dersom man gjør en ekstra god jobb for bedriften.


(c) Birger E Olsen 2015
Oppdatert apr 2015