Et liv i balanse - en helseinvestering

Inntektsmuligheter - Selvstendig

En selvstendig næringsdrivende er i praksis en ansatt i eget foretak.

Som selvstendige er vi helt avhengig av vår egen innsats i bedriften. Går vi ikke på jobb, vil vi heller ikke få noen inntekt. Typiske yrker er gårdbrukere, leger, tannleger, advokater, rådgivningsforetak osv. Også selgere som arbeider for seg selv hører til i denne kategorien.

Selskapsformen er ikke avgjørende for denne kategori. Det kan være rent privat foretak, enkeltpersonsforetak eller aksjeselskap. Det som er avgjørende er i hvilken grad inntektene til firmaet eller privat er avhengig av egen arbeidsinnsats.

Som selvstendige kan vi ha en relativt høy inntekt, men det begrenser seg fort da døgnet bare har 24 timer og vi kan ikke klare å presse flere arbeidstimer inn i døgnet, eller ta flere oppdrag. For en bedrift i vekst som kommer til det punkt å måtte si nei til oppdrag, vil fort oppdage at kundene går til konkurrenter, og på sikt kan nedgang være en realitet.

Som selvstendig er vi selv ansvarlig for vårt eget sykefravær og permisjoner. Dette kombinert med at inntekten blir borte under fravær, har vist seg å være uheldig for mange. Mange sliter seg fullstendig ut. Løsningen er ofte dyre forsikringer.

En annen erfaring selvstendige næringsdrivende har erfart er at eventuelle medarbeidere de lærer opp, ofte ender opp som konkurrenter. Spesielt gjelder dette innenfor rådgivning– og konsulentvirksomheter.(c) Birger E Olsen 2015
Oppdatert mars 2015