Et liv i balanse - en helseinvestering

Eie livet selv - er det mulig - eller er det en drøm?

Svaret er ganske enkelt: Det er hva du gjør det til.
En visjon om å eie livet selv - å bruke tiden på det du ønsker - uten å gjøre de riktige tiltak for å skape det, er en drøm, og vil aldri kunne bli annet enn en drøm.
En visjon som man legger arbeid til, vil kunne skape det umulige.

Hva menes så med et liv i balanse?
Som søylene i Poseidons tempel må være like høye for at templet skal være i ballanse, må fem forskjellige områder i våre liv være i balanse med hverandre.

  • kropp
  • sinn
  • familie
  • samfunn
  • økonomi.

Tar noen av disse områdene for stor plass i våre liv, er vi i ubalanse. Trang økonomi vil for eks føre til mindre fokus, tid og tiltak på egen helse, familie og samfunn.

Det kan synes som om at livet gir 3 faser av ubalanse. Som unge mangler vi penger, som voksne mangler vi tid, og som gamle svikter helsen - ofte som følge av de tidligere manglene i livet.

Vi kan gjøre noe med dette, og hjelpe deg til å oppnå det du ønsker, kanskje også - å eie livet selv.


(c) Birger E Olsen 2015
Oppdatert nov 2015